Het Event als Leidend(!) Voorwerp in Software Engineering

Binnen een IT systeem zijn er gebeurtenissen in overvloed. We schenken er echter meestal slechts als bijzaak enige aandacht aan. Deze blog is een (eerste) oproep om, bij het ontwerpen van software, het Event een centrale plaats te geven, met alle … Continue reading

"Datamining zorgt voor ongelijke behandeling en reduceert controleurs tot aapjes": een reactie

Een artikel in DeMorgen kopt: "Slimme software herleidt belastingcontroleurs 'tot aapjes'", en daaronder: "Digitale selectie zorgt voor ongelijke behandeling belastingplichtigen". We begrijpen uit het artikel dat Financiën zich voor haar controles nu voor 80% baseert op risicoprofielen die door datamining … Continue reading

Open data et eGovernment : au delà des idées reçues, quelques bonnes pratiques

Né aux États-Unis, le mouvement open data est officialisé depuis la loi « Freedom of Information Act » de 1966. Son ampleur s’est accrue à la fin des années 1990 avec l’émergence d’Internet. L’encyclopédie libre Wikipedia fondée en 2001 constitue un exemple … Continue reading