Gegevens delen van vitaal belang

Het stoomt binnen het Vitalink team! Terwijl Smals naarstig bezig is met de ontwikkeling van het platform, is het Vlaams 03Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG) druk bezig met de uitrol van de eerste pilot projecten.  Een eerste project zal het medicatieschema zijn:

Zo getuige de media-aandacht dat het Vitalink project kreeg, na de officiële voorstelling van de pilootprojecten voorbije maandag 30 april:

De aanpak van VAZG in het bijzonder vind ik erg snugger — in plaats van de “mastodont” aanpak die vaak aangewend wordt (en faalt) bij de eHealth projecten in het buitenland, kiest VAZG voor een tragere maar zekere uitrol vanuit de basis. Naar mijn mening heeft deze aanpak het meeste succes op slagen op lange termijn.

Het gaat immers om een zeer ingrijpende verandering en erg gevoelige gegevens…

One thought on “Gegevens delen van vitaal belang

  1. Niet vergeten te vermelden dat Vitalink gebruik maakt van het encryptie-systeem dat de research-afdeling van Smals heeft uitgedokterd in de loop van 2011 en waarvoor een europees patent werd aangevraagd…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *