“Data Observability”, een nieuwe topic in het “Data Quality” landschap?

In de afgelopen twee jaar zijn er steeds meer tools voor “data observability” verschenen: voegen ze waarde toe aan het landschap van gegevenskwaliteit? Wat zijn hun potentiële functies met betrekking tot preventieve en curatieve benaderingen van gegevenskwaliteit? Hoe volwassen zijn deze tools op dit moment? Continue reading

Introductie tot de nieuwe eHealth pseudonimiseringsdienst

Heel wat systemen in de publieke sector bewaren – soms erg gevoelige – persoonsgegevens. Het betreft onder meer sociale, fiscale en medische gegevens. We dienen te vermijden dat iemand – van buitenuit of binnenaf – die zich onrechtmatig toegang tot … Continue reading

“Data Observability”, un nouveau topic dans le paysage “Data Quality” ?

Depuis deux ans apparaissent des outils de “data observability” : ont-ils une valeur ajoutée dans le paysage “data quality” ? Quelles sont leurs fonctionnalités potentielles par rapport aux approches “data quality” préventives et curatives ? Quelle est la maturité actuelle de ces outils ? Continue reading

LLMs voor code: the Good, the Bad and the Ugly

Om GPT-3 in te zetten als codegenerator moet je geschikte voorbeelden geven als prompt.

Wat is de stand van zaken wat betreft het genereren van code, en waar moeten we nog rekening mee houden? AI-assistenten of -plugins voor IDEs zijn een zegen voor wie ze goed kan aanwenden, maar komen, zoals alle AI-systemen, ook met de nodige caveats. Continue reading

Un propre système de questions/réponses basé sur des modèles de langue

Suite au lancement de ChatGPT, une masse d’outils permettant de répondre à des questions concernant votre propre contenu voient le jour. Le principe est très simple : téléchargez vos documents (PDF, Word, etc.) et vous pouvez presque immédiatement poser des questions, généralement dans un environnement de type “chatbot”.

Dans cet article, nous décrivons le fonctionnement d’un tel système de réponse aux questions et nous apportons quelques précisions sur la qualité que l’on peut attendre des résultats. Continue reading