“Data Observability”, un nouveau topic dans le paysage “Data Quality” ?

Depuis deux ans apparaissent des outils de “data observability” : ont-ils une valeur ajoutée dans le paysage “data quality” ? Quelles sont leurs fonctionnalités potentielles par rapport aux approches “data quality” préventives et curatives ? Quelle est la maturité actuelle de ces outils ? Continue reading

LLMs voor code: the Good, the Bad and the Ugly

Om GPT-3 in te zetten als codegenerator moet je geschikte voorbeelden geven als prompt.

Wat is de stand van zaken wat betreft het genereren van code, en waar moeten we nog rekening mee houden? AI-assistenten of -plugins voor IDEs zijn een zegen voor wie ze goed kan aanwenden, maar komen, zoals alle AI-systemen, ook met de nodige caveats. Continue reading

Un propre système de questions/réponses basé sur des modèles de langue

Suite au lancement de ChatGPT, une masse d’outils permettant de répondre à des questions concernant votre propre contenu voient le jour. Le principe est très simple : téléchargez vos documents (PDF, Word, etc.) et vous pouvez presque immédiatement poser des questions, généralement dans un environnement de type “chatbot”.

Dans cet article, nous décrivons le fonctionnement d’un tel système de réponse aux questions et nous apportons quelques précisions sur la qualité que l’on peut attendre des résultats. Continue reading

Qu’est-ce que le routage vocal et que peut-il apporter ?

Dans un article précédent, nous avons dressé la liste des opportunités d’améliorations de l’assistance à
la clientèle. Les centres de contact sont soumis à une pression constante de répondre aux questions le
plus efficacement possible. Dans cet article, nous examinons de plus près l’une des techniques
possibles : le routage vocal. Continue reading

Een eigen vraag- en antwoordsysteem op basis van taalmodellen

Naar aanleiding van de lancering van ChatGPT duiken er massaal tools op die toelaten om vragen te beantwoorden over je eigen content. Het wordt heel eenvoudig voorgesteld: upload je documenten (PDF, Word, etc.) en je kan quasi onmiddellijk vragen beginnen stellen, typisch in een chatbot-achtige omgeving.

In dit artikel geven we aan hoe zo’n question answering systeem in elkaar steekt en vertellen we wat meer over de kwaliteit die we kunnen verwachten van de output. Continue reading

Geocodering: welke tool voor welke behoefte?

Om een adres te kunnen plaatsen op een kaart, om een reisweg uit te stippelen of om alle winkels in een bepaalde wijk te bepalen, moet er eerst een belangrijke stap genomen worden: geocodering. Deze handeling houdt in dat een postadres zoals “Av. Fonsny 20, 1060 Bruxelles” enerzijds “gestandaardiseerd” kan worden (bordeaux gedeelte van onderstaande afbeelding), en anderzijds dat deze geografische coördinaten toegewezen krijgt (“location” in de afbeelding). Continue reading