Qu’est-ce que le routage vocal et que peut-il apporter ?

Dans un article précédent, nous avons dressé la liste des opportunités d’améliorations de l’assistance à
la clientèle. Les centres de contact sont soumis à une pression constante de répondre aux questions le
plus efficacement possible. Dans cet article, nous examinons de plus près l’une des techniques
possibles : le routage vocal. Continue reading

Een eigen vraag- en antwoordsysteem op basis van taalmodellen

Naar aanleiding van de lancering van ChatGPT duiken er massaal tools op die toelaten om vragen te beantwoorden over je eigen content. Het wordt heel eenvoudig voorgesteld: upload je documenten (PDF, Word, etc.) en je kan quasi onmiddellijk vragen beginnen stellen, typisch in een chatbot-achtige omgeving.

In dit artikel geven we aan hoe zo’n question answering systeem in elkaar steekt en vertellen we wat meer over de kwaliteit die we kunnen verwachten van de output. Continue reading

Geocodering: welke tool voor welke behoefte?

Om een adres te kunnen plaatsen op een kaart, om een reisweg uit te stippelen of om alle winkels in een bepaalde wijk te bepalen, moet er eerst een belangrijke stap genomen worden: geocodering. Deze handeling houdt in dat een postadres zoals “Av. Fonsny 20, 1060 Bruxelles” enerzijds “gestandaardiseerd” kan worden (bordeaux gedeelte van onderstaande afbeelding), en anderzijds dat deze geografische coördinaten toegewezen krijgt (“location” in de afbeelding). Continue reading

Protection des données par la pseudonymisation préservant la structure des numéros de registre national

De plus en plus de données personnelles sensibles sont stockées sous forme numérique,tandis que les cyberattaques deviennent de plus en plus avancées. Aussi l’amélioration de la protection des données à caractère personnel fait-elle l’objet d’une attention de tous les instants. Continue reading

Typologie van de anomalieën, een kader voor actie: de case van machine learning

De kwaliteit van een gegeven is de geschiktheid ervan voor gebruik en voor de beoogde doelstellingen (‘fitness for use’) (Boydens, 1999, Boydens 2014). In dit artikel gaan we bekijken hoe een rigoureuze typologie van de anomalieën een kader biedt voor de verbetering van de kwaliteit van de gegevens, in verschillende domeinen, waaronder machine learning. Continue reading

Géocodage : quel outil pour quel besoin ?

Pour être capable de positionner une adresse sur une carte, pour calculer un itinéraire ou pour identifier l’ensemble des commerces dans un quartier donné, il est nécessaire de passer par une étape fondamentale : le géocodage. Cette opération consiste, à partir d’une adresse postale, comme “Av. Fonsny 20, 1060 Bruxelles”, d’une part à la “standardiser” (partie bordeaux de l’image ci-dessous), d’autre part à lui assigner des coordonnées géographiques (“location” dans l’image).   Continue reading