Een graph database verkennen

Sinds 2017 vestigen we op deze pagina’s de aandacht op het gebruik van Graph Databases (hier, hier en hier). Gartner voorspelt dat in 2025 de graph-technologieën zullen worden gebruikt in 80% van de innovaties in het gebied van data en analytics, tegenover 10% in 2021, waardoor snelle besluitvorming in een organisatie mogelijk wordt.  Continue reading

Explorer une base de données orientée graphes

Depuis 2017, nous mettons en avant dans ces pages (ici, là, ou encore ici) l’utilisation de bases de données orientées graphes (ou Graph Databases). Gartner prédit que d’ici 2025, les technologies graphes seront utilisées dans 80 % des innovations en données et analytique, contre 10 % en 2021, facilitant la prise de décision rapide au travers d’une organisation. Continue reading

“Data Observability”, een nieuwe topic in het “Data Quality” landschap?

In de afgelopen twee jaar zijn er steeds meer tools voor “data observability” verschenen: voegen ze waarde toe aan het landschap van gegevenskwaliteit? Wat zijn hun potentiële functies met betrekking tot preventieve en curatieve benaderingen van gegevenskwaliteit? Hoe volwassen zijn deze tools op dit moment? Continue reading

Introductie tot de nieuwe eHealth pseudonimiseringsdienst

Heel wat systemen in de publieke sector bewaren gevoelige persoonsgegevens. We dienen te vermijden dat een interne of externe aanvaller die gegevens kan koppelen aan natuurlijke personen. Een waardevolle maatregel daarbij is om de gegevens niet langer onder rijksregisternummers maar onder pseudoniemen te bewaren. Dit artikel is een introductie tot een nieuwe eHealth pseudonimiseringsdienst, uitgedacht door Smals Research, die een bijzonder hoog niveau van veiligheid verschaft. Continue reading