Regels afleiden uit gestructureerde gegevens

Tegenwoordig lezen we veel nieuws over doorbraken in artificiële intelligentie (AI), zoals zelfrijdende auto’s, spraakherkenning, automatische vertalingen, enz. Deze ontwikkelingen zouden een overheid kunnen motiveren om AI te bestuderen. Tegenwoordig overheerst nog de pragmatische invalshoek, waarbij we een specifieke AI-oplossing … Continue reading

De 'Vortex' van Enablers

In de software engineering wereld zijn de voorbije jaren, en nu nog altijd, een aantal indrukwekkende evoluties aan de gang. Verschillende technologieën samen bieden nu nieuwe perspectieven en kunnen de business transformeren. In deze blog een korte opsomming van een … Continue reading

Un fraudeur ne fraude jamais seul, partie 2

Dans l'article précédent, nous expliquions plusieurs scénarios dans lesquels des données de type "réseau" (à savoir un ensemble d'entités ou nœuds, comme des personnes ou des sociétés, reliées par un ensemble de liens ou relations, comme une relation de travail ou un lien d'amitié) sont collectées, … Continue reading