Distribution quantique de clés – l’ultime ligne de défense quantique ?

Les ordinateurs quantiques risquent un jour d’être capables de casser la cryptographie moderne à clé publique. Outre la standardisation de nouveaux algorithmes cryptographiques résistants aux ordinateurs quantiques, la distribution quantique de clé (“Quantum Key Distribution” – QKD) est présentée comme une alternative encore plus sûre. Cet article examine de plus près cette technique. Continue reading

Quantum Key Distribution – De ultieme kwantum-verdedigingslinie?

De kans bestaat dat Kwantumcomputers op een dag in staat zullen zijn om de moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Naast de standaardisatie van nieuwe, kwantumresistente cryptografische algoritmes, wordt Quantum Key Distribution (QKD) als een nog veiliger alternatief naar voor geschoven. Dit artikel gaat dieper in op deze technologie. Continue reading

De weg richting kwantumresistente standaarden

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in eerdere blogposts, zouden krachtige kwantumcomputers ergens in de toekomst in staat zijn moderne publieke sleutelcryptografie te breken. Het NIST (National Institute for Standards & Technologies) heeft daarom in 2016 een standaardisatieprocedure opgestart. In juli 2022 … Continue reading

Bedreigen kwantumcomputers moderne cryptografie?

Hoe hard moeten we ons zorgen maken dat kwantumcomputers de moderne cryptografie zullen ondergraven? Als we bepaalde schreeuwerige persberichten die een crypto-apocalypse prediken, mogen geloven, is het hoogtijd voor bestiale paniek. Een eerste kanttekening is alvast dat quantum computing momenteel … Continue reading

Kwantumcomputers & cryptografie deel 3: De Crypto-apocalypse?

Welke impact zullen kwantumcomputers hebben op onze moderne cryptografie, die levensnoodzakelijk is in onze samenleving? Deze blogpost bespreekt de impact op symmetrische encryptie, op cryptografische hashfuncties en op publieke sleutelcryptografie. Impact op symmetrische encryptie Bij symmetrische encryptie gebeurt encryptie en … Continue reading

Kwantumcomputers & cryptografie deel 1: Kwantum- Vs. klassieke computer

Het tijdperk van de kwantumcomputers lijkt snel dichterbij te komen. Dergelijke computers zouden een mokerslag geven aan de hedendaagse cryptografie. Bedrijven claimen revolutionaire doorbraken. Grootmachten investeren miljarden waardoor het zelfs wat doet denken aan een wapenwedloop. De dominantie van de … Continue reading