avatar

About Kristof Verslype

Kristof behaalde begin 2011 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Hij onderzocht hoe privacy m.b.v. cryptografie verbeterd kon worden. Na een klein jaar als postdoctoraal onderzoeker werd hij eind 2011 onderzoeker bij Smals. Zijn huidige domeinen zijn distributed trust, privacy & analytics, blockchain & smart contracts en toegepaste cryptografie. Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker. Meer info op www.cryptov.net

Interests: Privacy, security, applied cryptography, distributed trust, blockchain, smart contracts

Email: kristof.verslypeblah [at] blah blahsmals.be

Twitter: @KristofVerslype

List of documents :

726.4 KiB
5 Downloads
Details
7.3 MiB
120 Downloads
Details
2.4 MiB
197 Downloads
Details
7.2 MiB
670 Downloads
Details
511.9 KiB
261 Downloads
Details
3.4 MiB
837 Downloads
Details
2.7 MiB
1043 Downloads
Details
7.3 MiB
2721 Downloads
Details
5.7 MiB
281 Downloads
Details
6.9 MiB
1286 Downloads
Details
1.1 MiB
806 Downloads
Details
2.0 MiB
2173 Downloads
Details
195.4 KiB
840 Downloads
Details
1.1 MiB
851 Downloads
Details
9.0 MiB
2333 Downloads
Details
545.0 KiB
1283 Downloads
Details
539.9 KiB
932 Downloads
Details
254.2 KiB
654 Downloads
Details
712.4 KiB
1735 Downloads
Details
5.3 MiB
1197 Downloads
Details
242.3 KiB
1585 Downloads
Details

List of blog posts :

Bescherming van persoonsgegevens met geavanceerde cryptografie

De bescherming van persoonsgegevens is cruciaal voor overheidsinstellingen. Toch blijkt het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, kost, functionele vereisten en gebruiksgemak. Daar waar traditionele benaderingen geen bevredigende oplossingen bieden, kunnen geavanceerde cryptografische tools mogelijks een uitweg … Continue reading

“Vergeetachtige verzending” voor vertrouwelijk onderzoek naar personen

Geregeld is onderzoek nodig naar verdachte personen. Dit neemt niet weg dat de privacy van deze en andere personen gerespecteerd moet worden. Ook de confidentialiteit van het onderzoek moet gegarandeerd blijven. Dit artikel reikt een waardevolle technologie aan om aan … Continue reading

Linking Together Personal Data in the Era of Big Data & GDPR

In May 2018, the much-discussed GDPR will be enacted. Besides identified data and anonymous data, the European regulation introduces a new category of data, called pseudonymous data. This articles presents an approach, based on cryptographic pseudonyms, that can help governments to … Continue reading