avatar

About Kristof Verslype

Kristof behaalde begin 2011 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Hij onderzocht hoe privacy m.b.v. cryptografie verbeterd kon worden. Na een klein jaar als postdoctoraal onderzoeker werd hij eind 2011 onderzoeker bij Smals. Zijn huidige domeinen zijn distributed trust, privacy & analytics, blockchain & smart contracts en toegepaste cryptografie. Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker. Meer info op www.cryptov.net

Interests: Privacy, security, applied cryptography, distributed trust, blockchain, smart contracts

Email: kristof.verslypeblah [at] blah blahsmals.be

Twitter: @KristofVerslype

List of documents :

2.8 MiB
19 Downloads
Details
726.4 KiB
39 Downloads
Details
7.3 MiB
203 Downloads
Details
2.4 MiB
220 Downloads
Details
7.2 MiB
723 Downloads
Details
511.9 KiB
279 Downloads
Details
3.4 MiB
993 Downloads
Details
2.7 MiB
1077 Downloads
Details
7.3 MiB
2784 Downloads
Details
5.7 MiB
304 Downloads
Details
6.9 MiB
1322 Downloads
Details
1.1 MiB
837 Downloads
Details
2.0 MiB
2265 Downloads
Details
195.4 KiB
853 Downloads
Details
1.1 MiB
870 Downloads
Details
9.0 MiB
2373 Downloads
Details
545.0 KiB
1325 Downloads
Details
539.9 KiB
944 Downloads
Details
254.2 KiB
662 Downloads
Details
712.4 KiB
1776 Downloads
Details
5.3 MiB
1216 Downloads
Details
242.3 KiB
1611 Downloads
Details

List of blog posts :

Bescherming van persoonsgegevens met geavanceerde cryptografie

De bescherming van persoonsgegevens is cruciaal voor overheidsinstellingen. Toch blijkt het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, kost, functionele vereisten en gebruiksgemak. Daar waar traditionele benaderingen geen bevredigende oplossingen bieden, kunnen geavanceerde cryptografische tools mogelijks een uitweg … Continue reading

“Vergeetachtige verzending” voor vertrouwelijk onderzoek naar personen

Geregeld is onderzoek nodig naar verdachte personen. Dit neemt niet weg dat de privacy van deze en andere personen gerespecteerd moet worden. Ook de confidentialiteit van het onderzoek moet gegarandeerd blijven. Dit artikel reikt een waardevolle technologie aan om aan … Continue reading

Linking Together Personal Data in the Era of Big Data & GDPR

In May 2018, the much-discussed GDPR will be enacted. Besides identified data and anonymous data, the European regulation introduces a new category of data, called pseudonymous data. This articles presents an approach, based on cryptographic pseudonyms, that can help governments to … Continue reading