avatar

About Kristof Verslype

Kristof behaalde begin 2011 een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Hij onderzocht hoe privacy m.b.v. cryptografie verbeterd kon worden. Na een klein jaar als postdoctoraal onderzoeker werd hij eind 2011 onderzoeker bij Smals. Zijn huidige domeinen zijn distributed trust, privacy & analytics, blockchain & smart contracts en toegepaste cryptografie. Hij wordt regelmatig gevraagd als spreker. Meer info op www.cryptov.net

Interests: Privacy, security, applied cryptography, distributed trust, blockchain, smart contracts

Email: kristof.verslypeblah [at] blah blahsmals.be

Twitter: @KristofVerslype

List of documents :

2.8 MiB
42 Downloads
Details
726.4 KiB
44 Downloads
Details
7.3 MiB
220 Downloads
Details
2.4 MiB
226 Downloads
Details
7.2 MiB
735 Downloads
Details
511.9 KiB
285 Downloads
Details
3.4 MiB
1053 Downloads
Details
2.7 MiB
1088 Downloads
Details
7.3 MiB
2814 Downloads
Details
5.7 MiB
312 Downloads
Details
6.9 MiB
1334 Downloads
Details
1.1 MiB
846 Downloads
Details
2.0 MiB
2315 Downloads
Details
195.4 KiB
856 Downloads
Details
1.1 MiB
876 Downloads
Details
9.0 MiB
2392 Downloads
Details
545.0 KiB
1334 Downloads
Details
539.9 KiB
952 Downloads
Details
254.2 KiB
665 Downloads
Details
712.4 KiB
1793 Downloads
Details
5.3 MiB
1225 Downloads
Details
242.3 KiB
1623 Downloads
Details

List of blog posts :

Kwantumcomputers & cryptografie deel 1: Kwantum- Vs. klassieke computer

Het tijdperk van de kwantumcomputers lijkt snel dichterbij te komen. Dergelijke computers zouden een mokerslag geven aan de hedendaagse cryptografie. Bedrijven claimen revolutionaire doorbraken. Grootmachten investeren miljarden waardoor het zelfs wat doet denken aan een wapenwedloop. De dominantie van de … Continue reading

Bescherming van persoonsgegevens met geavanceerde cryptografie

De bescherming van persoonsgegevens is cruciaal voor overheidsinstellingen. Toch blijkt het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen veiligheid, kost, functionele vereisten en gebruiksgemak. Daar waar traditionele benaderingen geen bevredigende oplossingen bieden, kunnen geavanceerde cryptografische tools mogelijks een uitweg … Continue reading

“Vergeetachtige verzending” voor vertrouwelijk onderzoek naar personen

Geregeld is onderzoek nodig naar verdachte personen. Dit neemt niet weg dat de privacy van deze en andere personen gerespecteerd moet worden. Ook de confidentialiteit van het onderzoek moet gegarandeerd blijven. Dit artikel reikt een waardevolle technologie aan om aan … Continue reading

Linking Together Personal Data in the Era of Big Data & GDPR

In May 2018, the much-discussed GDPR will be enacted. Besides identified data and anonymous data, the European regulation introduces a new category of data, called pseudonymous data. This articles presents an approach, based on cryptographic pseudonyms, that can help governments to … Continue reading