Benaderingen voor het bouwen van conversationele toepassingen

Het is al een hele tijd mogelijk om te spreken tegen je computer, smartphone of smart speaker. Virtuele assistenten als Alexa, Google Assistant en Siri bieden de mogelijkheid om laagdrempelig – handenvrij of met één druk op de knop – vragen te stellen. Hoewel spraak de meest natuurlijk interface lijkt, zien we dat het grote publiek (nog?) niet massaal gebruik maakt van deze interactievorm. In deze blog bespreken we welke opties er vandaag de dag zijn om een spraakinterface te voorzien.

Conversational Actions

Eén van de manieren om een spraaktoepassing aan te bieden is via Conversational Actions van Google. Dat houdt de mogelijkheid in om Google Assistant uit te breiden met een eigen conversationele toepassing. In juni kondigde Google echter de stopzetting van Conversational Actions aan. Standaardfuncties zoals smart home functies (lichten aanzetten) en afspelen van muziek, blijven behouden. Maar de mogelijkheid om custom conversational actions toe te voegen aan Google Assistant verdwijnt. Toepassingen zoals “Hé Google, submit a Dimona!” zijn niet meer mogelijk.

Over de reden van de stopzetting zegt Google dat ontwikkelaars willen voortbouwen op hun bestaande investeringen in Android apps. Google kiest er met andere woorden voor om ontwikkelaars te ondersteunen bij het uitbreiden van hun bestaande Android Apps met spraak, en te vermijden dat er een aparte conversationele toepassing (conversational action) moet ontwikkeld worden. Daarnaast kunnen we ook vermoeden dat conversational actions via Google Assistant, los van apps, niet de verhoopte uptake kennen.

De concrete datum van de stopzetting is 13 juni 2023, datum waarop third party conversational actions niet meer te gebruiken zullen zijn. Voor wie vandaag een dergelijke conversational action aanbiedt is dit een streep door de rekening en stelt zich de vraag welke alternatieven er zijn. We zien 3 mogelijke kandidaten:

  1. App Actions
  2. Alternatieve virtual assistant
  3. Custom assistant

Hieronder bespreken we deze opties en evalueren we de praktische haalbaarheid ervan.

App Actions

Google verwijst zelf naar App Actions als alternatief voor Conversational Actions. App Actions laten toe om apps te lanceren en door te linken naar een app vanaf Google Assistant. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen: “Hey Google, order a pizza on ExampleApp.” Als resultaat kom je op het relevante scherm terecht in de betreffende app, of wordt er een widget getoond in Google Assistant.

Het voorbeeld hierboven maakt gebruik van een zogeheten built-in intent (in dit geval “order menu item”), een commando dat door Google standaard ondersteund wordt en waarbij Google ervoor zorgt dat de intentie van de gebruiker goed begrepen wordt. Wordt de functionaliteit die je wil bieden in je app niet ondersteund via een built-in intent, dan kan je een custom intent voorzien.

App Actions lijken een interessant alternatief om op een eenvoudige manier spraak toe te voegen aan een app. In de praktijk zien we echter een aantal beperkingen bij custom intents. Eerst en vooral is er de beperkte taalondersteuning: enkel Engels wordt ondersteund; Nederlands en Frans bijvoorbeeld niet. Daarnaast zijn er slechts beperkte mogelijkheden om parameters door te geven. Er worden slechts 4 types ondersteund (date, time, text, number). En het blijkt ook niet mogelijk om extra parameters op te vragen na het eerste commando. Er is bijgevolg niet echt sprake van een conversatie, maar eerder van een “one-shot” commando.

Deze beperkingen zorgen ervoor dat App Actions op dit ogenblik geen valabel alternatief zijn voor conversational actions.

Alternatieve virtual assistant

Naast Google bieden ook Amazon (Alexa), Apple (Siri) en Samsung (Bixby) een virtual assistant aan. We kunnen ons afvragen of die een goed alternatief bieden. Amazon laat toe om toepassingen (skills) toe te voegen aan de Alexa virtual assistant, vergelijkbaar aan Google conversational actions. Maar helaas biedt Alexa nog geen ondersteuning voor het Nederlands. Bixby, de virtuele assistent van Samsung, ondersteunt ook geen Nederlands en wordt bijgevolg net als Alexa nauwelijks gebruikt in ons land. Met Siri kan je wél interageren in het Nederlands, maar Siri biedt met App Intents enkel functionaliteit die gelijkaardig is aan Google’s App Actions. 

Custom assistant

Een derde alternatief is om zelf een “custom assistant” te voorzien. Dat houdt in dat we geen gebruik meer maken van Google Assistant, maar zelf een app of webapp voorzien waarmee de gebruiker kan interageren via spraak. In een volgende blogpost gaan we hier dieper op in.


Dit is een ingezonden bijdrage van Bert Vanhalst, IT consultant bij Smals Research.  Dit artikel werd geschreven in eigen naam en neemt geen standpunt in namens Smals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *